หน้าแรก เกร็ดความรู้ทั่วไป วิธีแก้บนด้วยตนเอง บนแล้วจำไม่ได้ ชีวิตติดขัด ทำมาหากินไม่ขึ้น แก้อย่างไรดี

วิธีแก้บนด้วยตนเอง บนแล้วจำไม่ได้ ชีวิตติดขัด ทำมาหากินไม่ขึ้น แก้อย่างไรดี

วิธีแก้บนด้วยตนเอง บนแล้วจำไม่ได้ ชีวิตติดขัด ทำมาหากินไม่ขึ้น แก้อย่างไรดี

การดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ได้มีเพียงแต่การพักผ่อน หรือการกินเท่านั้น แต่มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติ มีความรับผิดชอบต่อการงาน การเรียน ส่งผลทำให้เกิดความคาดหวัง ต้องการประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง มีตำแหน่งที่สูง มีอำนาจและบริวาร  แม้แต่ด้านความรัก หรือเรื่องเงินๆ ทองๆ ย่อมต้องการมีทรัพย์สมบัติที่มากขึ้น หลายๆ คนมักหาที่พึ่งทางใจ การบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆ นั้นเป็นที่นิยมปฏิบัติกันมาก

ถึงยุคสมัยเปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่ไม่ได้ทำให้ “การบน” ลดน้อยลงเลย จะเห็นได้ตามข่าว หรือสถานที่ เช่น วัด ศาลเจ้า หรือสถานที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งยุคโซเซียลแล้วที่ไหนดีที่ไหนเด่นก็จะเช็คอินกัน ซึ่ง “การบน” หรือ “การแก้บน” มีมานานแล้ว หลายคนก็จำคำที่ตนบนไว้ได้ แต่บางคนก็จำไม่ได้

วิธีการแก้บนที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไร?

 1. เตรียมของแก้บนตามจำนวนที่ตนเองได้บนไว้ บางคนก็หัวหมู ไก่ต้ม ไข่ต้ม ดอกไม้ เครื่องเซ่น หรือการรำแก้บน ส่วนมากจะเป็นเลขคู่
 2. ไปสถานที่ที่ตนเองได้บนไว้
 3. เตรียมธูป เทียน เพื่อไปไหว้ขอขมา
 4. ฤทธิ์ยามนั้นควรขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละบุคคล แต่ถ้าสิ่งที่ขอไว้สำเร็จผลควรรีบไปแก้บนอย่างเร็วที่สุด ที่สำคัญไม่ควรไปแก้บนในวันพระ โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษา เพราะ พระจะต้องถือศีลและปฏิบัติตามกิจของสงฆ์ ส่วนหมู่เทพทั้งหลายก็จะบำเพ็ญบุญในวันนี้ อยากแก้บนให้หลุดควรทำในวันอังคาร วันเสาร์ ก่อนเวลา 11.00 น. ไม่ควรทำหลังพระอาทิตย์ตกดิน

วิธีแก้บนใช้ธูปกี่ดอก?

 • ธูป 1 ดอก ไหว้ศพ เจ้าที่ วิญญาณธรรมดา ที่ไม่ได้ขึ้นชั้นเทพ
 • ธูป 2 ดอก ใช้บูชาเจ้าที่ เทพ
 • ธูป 3 ดอก ใช้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
 • ธูป 5 ดอก ใช้บูชาพระรัตนตรัย บูชารัชกาลที่ 5 ธาตุทั้งห้า หรือทิศทั้งห้า พระภูมิ
 • ธูป 7 ดอก ไหว้พระพรหม บูชาพระอาทิตย์ ถือคติคุ้มครองทั้ง 7 วันในสัปดาห์
 • ธูป 8 ดอก บูชาเทพเจ้าของชาวฮินดู
 • ธูป 9 ดอก บูชาแก้ว 9 ประการ พระพุทธคุณ ทั้งเก้า และพระเทพารักษ์
 • ธูป 10 ดอก ใช้บูชาเจ้าที่ตามความเชื่อของชาวจีนบางกลุ่ม
 • ธูป 12 ดอก บูชาเจ้าแม่กวนอิม บูชาพระคุณของแม่
 • ธูป 16 ดอก บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น
 • ธูป 19 ดอก บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ
 • ธูป 21 ดอก บูชาพระคุณของพ่อ
 • ธูป 32 ดอก ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ
 • ธูป 108 ดอก บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

วิธีแก้บนที่จําไม่ได้

วิธีนี้สามารถทำได้ด้วยตนเองที่บ้านให้จัดพิธีกลางแจ้ง สิ่งที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 1. โต๊ะ 1 ตัว ปูผ้าสีขาว
 2. พระพุทธรูป 1 องค์
 3. ธูป 16 ดอก เทียนขาว 2 เล่ม และกระถางปักธูป
 4. พานดอกไม้ หมากพลู บุหรี่ และเงิน 100 บาท (เงินนี้เมื่อจบพิธีให้นำไปซื้อสังฆทานถวายพระ)
 5. ผลไม้ 5 หรือ 7 อย่าง ได้แก่ กล้วยน้ำว้า 1 หวี, มะพร้าว 1 ลูก, สับปะรด 1 ผล และผลไม้ตามฤดูกาล
 6. พวงมาลัยดาวเรือง 3 พวง
 7. น้ำเปล่ากับน้ำแดงอย่างละ 1 ขวด

สำหรับวิธีการแก้บน เริ่มจากจัดวางของแก้บนให้เรียบร้อย จากนั้นให้จุดธูป 16 ดอก และกล่าวดังนี้

ให้ตั้งจิตแล้วกล่าวนะโมฯ ๓ จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ

ข้าพเจ้า ชื่อ…..นามสกุล…..วันเดือนปีเกิด….. ขออันเชิญองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นประธานและสักขีพยาน ตลอดทั้งอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้มารับเครื่องสังเวย เครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้ในวันนี้ เนื่องจากลูกเคยบนบานศาลกล่าว ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม ขออันเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อท่านทั้งหลายได้รับแล้วลูกขอถอนคำสาบาน คำบนบานศาลกล่าวทั้งหมดขอให้สิ้นสุด ณ วินาทีนี้เป็นต้นไป ขอโปรดเมตตาให้ลูกได้พบกับกรรมดี บุญกุศลที่เคยทำมา มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง จนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ กล่าวเสร็จให้ปักธูป (ทำแล้วห้ามขอพรใด ๆ)

ลาของแก้บนต้องทำอย่างไร?

การลาของไหว้นั้นให้ตัดแบ่งเป็น 2 กระทง คือ

 1. วางข้างล่างใกล้ๆ โต๊ะบวงสรวง 1 กระทง แล้วพูดว่า ขอเชิญบริวารทั้งหลายรับประทานได้แล้วเจ้าข้า และเมตตาช่วยด้วย
 2. วางไว้นอกรั้วบ้าน 1 กระทง แล้วพูดว่า ขอเชิญสรรพวิญญาณทั้งหลาย รับประทานได้แล้ว ณ บัดนี้ และเมตตาช่วยสงเคราะห์ด้วย

หลายคนอยากรู้ว่า… ของแก้บนทานได้ไหม ของไหว้ที่เหลือจากตัดแบ่งนั้น หากคุณไม่ถือหรือของไม่เสียก็ย่อมทานได้ เพราะเรานำถวายกับพระพุทธรูป ของที่ใช้มีแต่ของดีดี ทานแล้วย่อมเป็นมงคลแก่ตัวเราเอง

อย่าลืม!! บนสิ่งใดไว้ให้จดหรือบันทึกไว้ด้วยนะคะ จะได้ไปแก้ให้ถูกต้อง การบนขอให้งานสำเร็จลุล่วง ทำมาค้าขายดีขึ้น ขอให้หายเจ็บป่วยจากโรคภัย ขอรางวัลจากการเสี่ยงทาย หรือเรื่องความรักก็ตามนั้น เราควรใช้ชีวิตอย่างมีสติและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

อัพเดทความรู้รอบตัวใหม่ๆทาง Facebook คลิกเลย!!